Introduction of Xingping | Products | Fitting  | Enterprise culture  | Market Information | Invitation | Contact us |  Home

>Chinese<

XINGPING Rubber Factory
TEL:0753-3398749 3373193
FAX:0753- 3373193
MOBIL:13502352173 Mr.Zhang
ADD:XingtianRoad Xingning Guangdong

ONLINE QQ

有事Q我哟!

 

 

 

 
 
   XPA-27

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

130 11 1.60
140 11 1.78
150 12 2.03
160 12 2.31
170 13 2.66
185 14 3.35
195 14 3.47
205 14 3.38
210 14.5 3.49
215 14.5 3.73
220 15 3.91
230 15 4.00
240 15 4.11
   XPB-101

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

130 11 1.75
136 12 2.07
142 11 1.90
150 11 2.13
158 12 2.33
170 13 2.71
180 14 3.10
185 14 3.14
190 14 3.28
195 15 3.36
205 16 3.68
215 15 3.91
   XPC-29

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

142 12 1.75
150 12 1.85
170 13 2.26
185 14 3.07
195 15 3.45
205 15 3.60
220 15 3.57
230 15 3.87
240 15 3.52
   XPE-34

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

180 14 2.92
185 14 3.10
195 14 3.05
205 14 3.65
210 15 3.78
215 15 3.83
220 15 3.82
228 15 3.91
240 15 3.98
   XPF-35

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

130 12 1.98
140 12 2.04
150 12 2.34
160 13 2.52
185 14 3.23
195 14 3.60
220 15 3.97
   XPG-46

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

170 13 2.55
180 13.5 2.97
185 14 3.28
195 14 3.61
210 15 3.95
220 15 3.87
230 15 4.04
   XPH-60

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

135 11 1.78
142 12 2.04
150 12 2.17
160 13 2.38
168 13 2.54
175 15 2.83
195 14 3.42
210 15 3.78
218 14.5 3.77
   XPI-28

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

210 14.6 3.83
220 14.6 3.90
230 14.6 4.06
240 14.6 4.36
   XPJ-42

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

218 14.5 3.67
228 15 3.90
   
   
   XPK-33

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

205 14 3.50
210 14 3.60
218 14.5 3.89
228 15 4.01
   XPL-25

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

218 15 3.77
228 15 3.97
   
   
   XPM-85

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

218 14 3.73
228 14 3.93
   
   
   XPD-87

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

210 14.5 3.66
220 14.5 3.75
230 14.5 3.86
240 15 4.1
   XP-97

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

220 19 5.0
230 19 5.1
240 19 5.8
   
   
   
   XPQ-103

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

195 16 3.14
205 16 3.25
218 16 3.65
230 16 3.75
   
   
   XP-50

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

210 14 3.6
220 14 3.72
230 14 3.94
240 15 3.99
250 15 4.4
   
   XP-156

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

210 22 5.60
220 22 5.75
230 22 6.05
240 22 6.30
   
   
   XP-89

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

220 21 4.8
230 21 4.95
240 21 5.09
   
   
   
   XP-92

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

220 18 4.5 
   
   
   
   
   
   XP-66 (防爆胎面胶)

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

220 18 4.8 
230 18 5.00
   
   
   
   
   XP-68(防爆胎面胶)

图  案
(PATTERN)

宽度(mm)
(BASE WIDTH)

深度(mm)
(DEPTH)

重量/米(KG)
(WEIGTH)

适用车型
(FOR TYPE)

220 20 5.89 
230 20 6.20
   
   
   
   

 

胎面胶是翻新轮胎的主要材料,是轮胎最外层与路面接触而表面印有花纹的一层胶料,能增强轮胎的牵引力,在行驶时的冲击和摇摆中起到缓冲作用,有效防止帘线层的割破和刺穿等。
    兴平厂生产的导向预硫化胎面胶系列均采用进口原料生产,其主要由天然橡胶、顺丁橡胶等制造,在胶料中加入了高耐磨炭黑及化工小料, 大大提高了物理机械性能,然后胶料用螺杆挤出机挤出,最后经过1500吨位的平板硫化机挤压成产品。此法所制的胎面胶质量稳定,具有良好的耐磨性、耐疲劳性能,良好的耐老化性能,较高的拉伸强度、弹性、强韧性,以及行驶时较低的生热性。产品经曙光橡胶工业研究所检测,结果表明产品符合GD528-82等执行标准,实际正常行驶磨耗里程6万公里左右 。

 
 
 
 
 

   

 
 

Copyright@   XINGPING Rubber Factory   粤ICP备05022597号   SUPPORT:XNHAO.COM
TEL:0753-3398749 3373193   FAX:0753- 3373193  QQ:931433498
ADD:XingtianRoad Xingning Guangdong  MAP  E-mail:xingping1371999853@163.com